• Mali ve Finansal Raporlama Paketi
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları
 • Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Online Destek Projeleri
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa

Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Bu projemizin amacı firmanın yönetim ve organizasyon unsurlarını analiz ederek daha verimli hale getirmektir.

Aşağıdaki başlıklar detaylı olarak analiz edilerek firmanın sektörü, çalışanları ve hassasiyetleri dikkate alınarak, daha verimli hale getirmek üzere çalışılacaktır:

 1. SWOT Analizi
 2. Vizyon, Misyon
 3. Organizasyon Şeması
 4. Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar
 5. Toplantılarla Yönetim
 6. Çalışanların görüşlerinden yararlanma, 4/4 lük anketler
 7. Bireysel Performans Sistemi
 8. Personel Verimliliği Analizi
 9. Personel Turnover Oranı
 10. Kilit Personel Yönetimi
 11. Personel İş Sözleşmeleri
 12. Personel İşten Çıkış Değerlendirmesi
 13. Kıdem Tazminatı Yönetimi
 14. Eğitim İhtiyacı Analizi ve Yönetimi
 15. Motivasyon Arttırma Taktikleri
 16. Süreç Analizi, İş Adımlarını Azaltmak
 17. Üst Yönetim İş Planı (Delegasyon)
 18. Ücret Sistemi