• Mali ve Finansal Raporlama Paketi
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları
 • Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Online Destek Projeleri
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa

Mali ve Finansal Raporlama Paketi

Bu projemizin amacı firmanın performansını doğru şekilde ölçmek ve bu sayede stratejik kararların daha doğru alınmasına yardımcı olmaktır.

Firmaya özel olarak geliştirilecek aşağıdaki rapor formatları ile anlamlı ve karar vermeye esas teşkil edecek raporlama sistemi kurulur:

 1. Bilanço,
 2. Kâr Zarar Tablosu
 3. Başabaş Analizi
 4. Nakit Akış Tablosu
 5. Banka Kredileri Tablosu
 6. Genel Rasyolar
 7. Özgün Rasyolar
 8. Kur Riski İzleme Tablosu
 9. Yönetici Özeti
 10. Bütçe
 11. İstisna Raporları
 12. Vadesiz Hesap Verimliliği
 13. Kâr Merkezleri Analizi
 14. Üretim / Hizmet Performans Raporları

Bu proje firmanın büyüklüğü ve çalışma performansına göre 3-4 ay arasında tamamlanmaktadır.